Contact

Naam: Functie:  
Bestuur   mail via contactformulier
Ide Huitema Voorzitter  
     
Hans Friemann Penningmeester  
Elly van der Zee Algemeen lid  
Nonny de Gries Algemeen lid  
     
Redactie:   mail via contactformulier
Joop Dijkstra Wist u datjes  
Hans Lukkes Hoe grijzer hoe hoe gekker  
Georg de Wit Redactielid  
Gerard Schade Redactielid  
Ide Huitema Redactielid  
     
Toercommissie   mail via contactformulier
Joop + Tiny Dijkstra    
Hans Lukkes    
Jan Bosje    
     
Feestcommissie :   mail via contactformulier
Hielke Wiersma Commissaris  
Klaas Hut Commissaris  
     
Website :   mail via contactformulier
Tjerk de Jong    
George de Wit    
Jan Bosje